Skaffa en trygg bilförsäkring

Enligt trafikskadelagen ska alla fordon som är motordrivna och används i trafik vara trafikförsäkrade. En trafikförsäkring ger ersättning om du drabbas av olika skador i trafiken. Om förare eller passagerare skadas vid en trafikolycka kan de få ersättning för personskada.

Hos Insplanet hittar du många olika sorters försäkringar som villaförsäkring, hemförsäkring, MC-försäkring och bilförsäkring. Du kan jämföra bilförsäkringar för att hitta den som har bäst pris och villkor. Här kan du enkelt se efter hur mycket pengar du kan spara.

Obligatorisk försäkring

Det är klokt att ha en trafikförsäkring som ersätter sakskador och personskador. Om du råkar ut för en olycka och du vill att försäkringen ska ge dig ersättning för skador på bilen behöver du en helförsäkring eller halvförsäkring. Att ha en trafikförsäkring är obligatoriskt. Du kan få undantag från kravet om din bil är avställd enligt Vägtrafikregistret. När du skaffar en halvförsäkring ger den dig försäkring för stöld, brand, glasskador, rättsskydd mm. Skaffar du istället en helförsäkring består den både av vagnskadeförsäkring och halvförsäkring. En vagnskadeförsäkring ger dig ersättning för skador på bilen vid skadegörelse eller en trafikolycka.

Assistansförsäkring och vagnskadegaranti

Hos vissa försäkringsbolag har du möjlighet att teckna större försäkringar med extra skydd som går utöver vanlig halv- eller helförsäkring. Andra försäkringsbolag erbjuder dig i stället att teckna standardförsäkring först och sedan välja tillägg. Om du vill kan du teckna extra skydd hos särskilda specialiserade bolag med ett begränsat utbud, hit hör exempelvis assistansförsäkringar. Det innebär en dubbelförsäkring där du får självrisk för räddning samt en ersättning för hyrbil.

Om du köper en ny bil har den i de flesta fall tre års vagnskadegaranti. Denna motsvarar vagnskadeförsäkringen. Det är den person som äger bilen och utnyttjar den mest som behöver teckna försäkringen, annars finns det risk att försäkringen inte gäller. När du tecknar en bilförsäkring har den i normala fall ett års bindningstid. Väljer du att byta försäkringsbolag är det viktigt att komma ihåg att avsluta tidigare autogiro.

Olika faktorer påverkar premien

Hur högt pris du behöver betala för bilförsäkringen avgörs av ett antal olika faktorer. Din ålder, hur länge du har haft körkort och var du bor någonstans är faktorer som kan inverka på premiens storlek. Bilens ålder, modell och märke är också viktigt, samt hur långt du brukar köra med bilen varje år. Om bilen råkar ut för en skada och försäkringstagaren inte är den verkligen ägaren samt den som använder bilen mest finns det en risk att försäkringsbolaget kan neka utbetalning av ersättning för skadan. Försäkringen gäller endast för den faktiska ägaren av bilen. Detta är den person som kommer att drabbas ekonomiskt om en skada inträffar, och den som bestämmer om fordonet ska säljas. Det är alltså inte tillräckligt att stå som ägare på papperet, om de andra kriterierna inte är uppfyllda utbetalas ingen ersättning från försäkringen.