Kroppen känner av 10 dagar utan träning

 

Det är dags att prata om de farhågor och problem som kan uppstå när man varit utan träning efter några dagar. Det kan vara efter en semester, sjukskrivning, skada, hårt arbete eller efter det faktum att ha valt att inte mer gå till gymmet. Inom idrottsvärlden och fysisk träning så används terminologin avstigning när man under en period inte längre tränar.

Vi förbättrar vår fysiska kondition eftersom vår kropp är en mycket intelligent maskin. När vi tränar och lyfter vikter så arbetar muskeln hårt vilket leder till att muskelfibrerna går sönder för att ge större muskelmassa. Dock så är detta det naturliga sättet för muskeln att bli starkare på, så genom att muskelfibrerna splittras så anpassar de sig och blir därefter också större. Genom konventionell träning på gymmet, hemma, i parken eller med en personlig tränare förbättrar men sin fysik, muskelstyrka, flexibilitet och kondition. När du utför en övning (stimulus) bygger man faktiskt upp en fysisk styrka och tvingar muskeln ur sin komfortzon (homeostas). På så sätt måste man skapa en ny stimuli som är ännu hårdare, så att muskeln hela tiden blir starkare.

Det är en vacker cykel, men kräver hela tiden att man upprätthåller arbetet. Musklerna är väldigt otacksamma och låter man bli att träna så kommer de att gå tillbaka till det ursprungliga tillståndet. Ju längre tid man låter bli att gå tillbaka till gymmet och sin träning, desto mer går styrkan i muskeln förlorad och man går tillbaka till muskelns ursprung eller blir till och med svagare. Tid är med andra ord en viktig faktor när man tränar.

Många studier påvisar att redan efter tio dagar så kan man ha gått miste om 90 dagars träningsperiod, där individerna tränat i medel 3 dagar i veckan. Man beräknar att 10 dagar utan träning leder till 15% mindre muskelstyrka, minskning av muskelmassa med totalt 66%. Men allra störst påverkan är gällande flexibiliteten, där individerna efter 10 dagar uppvisar en reduktion på upptill 100%.

Det är alltså viktigt att man försöker upprätthålla det arbete som man gjort med kroppen, och har man mycket att göra bör man i alla fall träna 1 dag i veckan, bara för att upprätthålla så mycket som möjligt. Låter man kroppen vara utan 10 dagars träning så kan man räkna med att tyvärr gå miste om mycket. Kroppen har ett muskelminne, men det gäller att ändå försöka upprätthålla en viss frekvens.